Mala škola astrologije

Mala škola astrologije

ASTROLOŠKE KUĆE - UVOD

Kao što smo to naučili u prošloj lekciji, znakovi zodijaka predstavljaju fiksnu podjelu nebeskog svoda (ekliptike) i svaki znak zauzima uvijek 30°, dok astrološke kuće predstavljaju relativnu podjelu nebeskog svoda, koja ovisi o vremenu i mjestu rođenja svakog pojedinca. Geografske koordinate tog mjesta i točno vrijeme rođenja određuju početke i veličine kuća.

Cijeli se Sunčev sustav kreće. Zemlja se okrene oko Sunca jednom u godini (za cca 365 dana), oko svoje osi jednom na dan (za 24 sata), a nagnuta je obzirom na svoju os 23,5°. Zbog zemljine rotacije oko svoje osi, svi znakovi zodijaka i svi planeti (gledano sa Zemlje) svaki dan prođu kroz svih dvanaest kuća horoskopa. Znak koji se u trenutku rođenja uzdiže na istočnom horizontu naziva se izlazeći znak ili Ascendent (AC), nasuprot njemu je Descendent (DC), iznad glave promatrača Zenit (MC), a ispod nj. nogu Nadir (IC). Ti vrhovi nazivaju se još počecima kardinalnih kuća (objašnjenje niže) i oni su uvijek nepromijenjeni i na istom mjestu, no veličine ostalih kuća i njihovi počeci se određuju prema sustavu tablica kuća koji ćemo u analizi koristiti (to biramo sami, meni osobno je iz iskustva najdraži Placidus sustav, iako mnogi koriste i Koch sustav kuća). Kod računalnih je programa također potrebno izabrati koji ćete koristiti, kao i kod crtanja karte prostoručno.

Tri najviše korištena su slijedeća (nijedan nije savršen, ima svojih prednosti i nedostataka i najbolje je da na istraživanja vlastitog horoskopa (empirijski) uvidite koji je za vas najbolji):

1. Sustav jednakih kuća tzv. Equal sistem

• najstariji i najjednostavniji sustav određivanja kuća

• temelji se na podjeli na 12 kuća, od kojih svaka ima, kao i prirodni horoskop 30°

• kad se pomoću tablica kuća i astronomskih formula izračunaju položaji osi AC-DC te MC-IC dobije se podjela na 4 kvadranta, svaki se kvadrant dalje dijeli na tri kuće, od po 30° svaka (no točke vrhova 4. i 10. kuće se rijetko poklapaju s Nadirom i Zenitom, pa ih je potrebno posebno označiti u karti rođenja)

2. Placidus-ov sustav 

• potječe iz 17. stoljeća i njegov je autor španjolski redovnik Placidus de Titus (1603.-1668.), a u 19. stoljeću ga je popularizirao astrolog Raphael

• jedan je od najsloženijih sustava izračuna, gledano matematički, i danas još uvijek najzastupljeniji u zapadnoj astrologiji

• zasniva se na izračunavanju vremena koje je potrebno stupnju zodijaka da se pomakne od trenutka rođenja (AC) do najviše točke na nebu (MC), a kako se to vrijeme u stvarnom životu razlikuje ovisno o godišnjem dobu (npr. u stvarnom životu Sunce zimi ili ljeti nije promatraču baš točno u Zenitu u podne, već malo lijevo ili desno), te kako se razlikuju lokacije rođenja, tako je različita i veličina kuća

• najviše se koristi u natalnoj i prognostičkoj astrologiji

3. Koch-ov sustav 

• objavljen je tek 1971., i zasniva se na mjestu rođenja, ali također i vremenu

• njegov je autor trostruka djevica 😊, povjesničar, ezoterik, doktor klasičnih jezika, Walter Koch (1895. – 1970.)

• koristi vrlo složene trigonometrijske izračune (tzv. Obliktičku acenziju mjesta rođenja), a mnogi astrolozi njegov sustav smatraju najboljim za ezoteričnu, astro-psihološku analizu osobe, istraživanje naših šansi i mogućnosti izbora u životu… (svima kojima ovo nije dostatno preporučam da sami istražuju detalje na internetu i u stručnoj literaturi, za osnove astrologije ovo je i previše).

Kuće horoskopa se mogu podijeliti na više načina:

PODJELE ASTROLOŠKIH KUĆA

A.) Podjela obzirom na horizont i meridijan

Linija horizonta (os Ascendent-Descendent tj. os 1.-7. kuća) dijeli horoskop na gornju (dnevnu, južnu) i donju (noćnu, sjevernu) polovicu. Donja polovica obuhvaća prvih šest astroloških kuća i one su osobnije od drugih šest. U njima smo „sami“, a od sedme počinjemo putovati u paru, u društvu. Dakle gornji dio horoskopa (7.-12. kuće) su društvene, kolektivne kuće.

Više planeta u donjem dijelu horoskopa govori o tome da smo introvertirane, zatvore osobe, i da na izazove izvana djelujemo uglavnom nagonski, instinktivno (naše je djelovanje naučeno i preuzeto iz naše najbliže okoline). Ljudi s većinom planeta u donjem dijelu horoskopa prije svega pokušavaju zadovoljiti svoju potrebu za sigurnošću, unutar obitelji ili u manjem kolektivu.

Položaj većine planeta u gornjoj polovici govori o tome da smo otvorenije, ekstrovertirane osobe. Osobe s većinom planeta u gornjoj polovici horoskopa imaju jače izraženu osobnu volju, samopouzdanje, lakše zauzimaju osobne stavove i donose odluke. Umjesto nagonskih, njihove su reakcije promišljene i dobivene informacije lakše integriraju kao vlastito znanje.

Linija meridijana (os Zenit-Nadir tj. os 4.-10. kuća) dijeli horoskop na lijevu (istočnu, u usponu) i desnu (zapadnu, na zalasku) polovicu.

Položaj većine planeta u lijevoj polovici horoskopa govori da je ovo tzv. Inkarnacija sjetve, da u ovom životu sijemo nešto što ćemo kasnije ubirati i imamo više snage volje i slobodu izbora u životu. 

Položaj većine planeta u natalnoj karti u desnoj polovici horoskopa govori da je ovo tzv. Inkarnacija žetve, ubiremo plodove koje smo u prošlim životima posijali i imamo manje slobodne volje, puno izazova izvana nam dolazi kroz ogledanja u drugim ljudima i društvu, kolektivu, i dio smo sudbine drugih ljudi.

B.) Podjela na kvadrante

Linije horizonta i meridijana dakle sijeku horoskop na četiri kvadranta, oblikujući križ naše osobnosti, koji nosimo cijelog života na fizičkoj, mentalnoj, emotivnoj i duhovnoj razini. 

Kvadranti započinju s 4 najvažnije točke (kuta) horoskopa: Ascendent (vrh tj. početak 1. kuće), Nadir (vrh tj. početak 4. kuće), Descendent (vrh tj. početak 7. kuće) i Zenit (vrh tj. početak 10. kuće). Njihovo detaljno objašnjenje imate u prethodnoj lekciji. Prva, četvrta, sedma i deseta kuća se još nazivaju i kutne kuće tj. kardinalne kuće (odgovaraju kardinalnim znakovima, a nešto više o tome niže u tekstu).

I. Prvi kvadrant se naziva Kvadrant slobodne volje. Obuhvaća 1., 2. i 3. kuću, kuće koje „pripadaju“ proljeću i to su zapravo kuće individualnosti. Njima su opisani naš dolazak na svijet, naše tijelo, talenti, mentalnost, um. To je kvadrant spontanosti u kojem odlučujemo što sami želimo postići u životu, sijamo sjeme života. U I. kvadrantu se formira naš osjećaj odvojenosti kroz tijelo (1. kuća), kroz vrijednosti (2. kuća ) i kroz um (3. kuća).

II. Drugi kvadrant se naziva Kvadrant utočišta. Obuhvaća 4., 5. i 6. kuću, kuće koje „pripadaju“ ljetu i to su zapravo kuće (ne)sigurnosti. One opisuju što smo to naslijedili od predaka, što sami moramo stvoriti, i koje vještine i znanja bi trebali razviti da bismo bili korisni okolini. Rastemo i cvjetamo, sjeme posađeno u proljeće klija, formiramo se kao osobe. U II. kvadrantu rastemo i razvijamo se, od integriranja prvih emocija kroz dom i obitelj (4. kuća), preko samoizražavanja (5. kuća) te kroz osobne sposobnosti, znanja i rad (6. kuća).

III. Treći kvadrant se naziva Kvadrant davanja i uzimanja. Obuhvaća 7., 8. i 9. kuću, kuće koje „pripadaju“ jeseni i to su zapravo kuće koje opisuju društvo u kojem živimo, one ljude koje volimo i s kojima se udružujemo radi ogledanja i obostranog razvoja, kuće razmjene s drugim ljudima. Ovdje zriju plodovi posijani u proljeće našeg života. U III. kvadrantu naša ekspanzija se nastavlja kroz odnose s drugim ljudima: kroz bliskost s partnerom (7. kuća), odricanjem Sebe spajajući se s drugom osobom (8. kuća) te kroz odnos s Univerzumom (duhovnim, božanskim – 9. kuća).

IV. Četvrti kvadrant se naziva Kvadrant odgovornosti. Obuhvaća 10., 11. i 12. kuću, kuće koje „pripadaju“ zimi i univerzalnim principima. U njima ubiremo plodove koje smo u prošlosti zasadili, postigavši u društvu najviše što smo mogli. Završavamo jedan ciklus i pripremamo se za novi. U IV. kvadrantu širimo granice vlastite osobnosti: jačanjem naše uloge u društvu (10. kuća), dijeljenjem interesa kroz kuću istomišljenika, a ako se usudimo i ostvarenjem svojih snova, ideala (11. kuća) te osobnim samožtrvovanjem nečem važnijem, većem od nas samih (12. kuća).

C.) Podjela na 12 kuća

 

Svaki od kvadranata se dijeli dalje na tri dijela, i tako dobivamo 12 astroloških kuća. Rekli smo da su planeti glumci, znakovi su uloge, a kuće su pozornice, scene života na kojima oni odigravaju svoje uloge, tako da su one međusobno usko povezane.

 

Svaka kuća upravlja određenim područjem našeg života, kako na vanjskom planu tako i na unutarnjem nivou našeg bića, jer zapravo (to smo već više puta ponovili) vanjski svijet je refleksija onog unutarnjeg (naših misli, riječi, želja, snova, djela).

Područja života koja simboliziraju astrološke kuće su slijedeća:

1. KUĆA – IDENTITET, OSOBNOST

JA, ego, moj fizički izgled, fizičko tijelo, dojam koji ostavljam o sebi, način dolaska na svijet i svi moji počeci u životu (način na koji započinjem nešto), moja osobnost, samopouzdanje, maska koju nudim svijetu i prizma kroz koju promatram svijet oko sebe. Tradicionalni vladar 1. kuće je vatreni znak OVAN i planet Mars.

2. KUĆA – VRIJEDNOSTI (MATERIJALNIH I OSOBNIH

Sve moje vrijednosti, imovina, materijalno, financije i novac (način kako ga zarađujem i trošim, dobici i gubici svih vrsta), sigurnost i stabilnost u životu, ali i svi moji talenti i samopoštovanje, osobni i duhovni sustav vrijednosti. Materijalna dobra i praktični resursi, ali i duhovni resursi. Tradicionalni vladar 2. kuće je zemljani znak BIK i planet Venera. 

3. KUĆA – KOMUNIKACIJA, KRETANJE

Sve vrste komunikacije (usmena i pismena), prikupljanje, obrada i distribuiranje informacija, mediji, pisanje, izdavaštvo, mentalnost, „niži“ um, racio, intelekt, način učenja, osnovno i srednješkolsko obrazovanja, promet, kretanja (kraća putovanja), najbliži rođaci (braća i sestre), susjedi. Tradicionalni vladar 3. kuće je zračni znak BLIZANCI i planet Merkur.

4. KUĆA – DOM, OBITELJ, PRECI

Naši preci, korijeni, porijeklo, kolijevka, roditelji (uglavnom majka tj. onaj koji se doma brine o nama, primarni njegovatelj), atmosfera i okruženje odrastanja, potreba pripadanja obitelji (osjećaj sigurnosti i emocionalne pripadnosti, zadovoljenje naših osnovnih potreba za hranom, ljubavlju, priznanjem), roditeljsko programiranje, prve rane i traume, naše unutarnje dijete i dom naše Duše, unutarnja emocionalna (ne)sigurnost, ali i dom kojeg mi stvaramo, te kraj života (grob). Tradicionalni vladar 4. kuće je znak RAK i planet Mjesec.

5. KUĆA – LJUBAV, DJECA, KREATIVNOST

Našu ljubav, kome i na koji način je pružamo (davanje), zaljubljivanje, naša djeca (prvo dijete, drugo je prikazano 7. kućom, treće 9… zbog derivacije kuća), osobna kreativnost i stvaralaštvo svih oblika, zadovoljstvo, način samoizražavanja, naša motivacija, te sposobnost kockanja u životu, igre na sreću. To je i kuća rizika, igranja, sporta, prirode, zabave, hobija, relaksacije, svega što nam donosi užitak. Tradicionalni vladar 5. kuće je vatreni znak LAV i planet Sunce.

6. KUĆA – POSAO I ZDRAVLJE

Naša svakodnevna rutina, posao kojim se svakodnevno bavimo, naša znanja i vještine, suradnici, fizičko zdravlje, higijena, način prehrane, odijevanje, kućni ljubimci te briga, skrb o drugima, pružanje usluga drugima, način služenja drugima, iscjeljivanje jedan na jedan. Tradicionalni vladar 6. kuće je zemljani znak DJEVICA i planet Merkur.

7. KUĆA – BRAK, ODNOSI (PARTNERSKI i JAVNI)

Drugi ljudi u našem životu - bračni (7. kuća prikazuje prvi brak, 9. drugi, 11. treći, …. ), poslovni i društveni partneri, sustav ogledala (opisuje ono što nam u nama najviše nedostaje pa pokušavamo kompenzirati kroz partnera), sustav projekcija na partnere (naša očekivanja). Odnosi s javnošću. Ali i naši protivnici, otvoreni neprijatelji, sudstvo, pravo, svi ugovori, sporovi, parnice. Tradicionalni vladar 7. kuće je zračni znak VAGA i planet Venera.

8. KUĆA – TAJNE ŽIVOTA I SMRTI, TRANSFORMACIJA, NASLJEĐE

Ciklusi života i smrti, umiranje i ponovno rođenje, preporađanje. Kirurgija i operacije, regeneracija, moć transformacije kroz krizne i bolne situacije u životu (tamna noć Duše). Seksualnost i intimnosti, strast, ali i magija, okultizam, misticizam, metafizika. Poslovna ulaganja, bankarstvo, porezi, novac i imovina drugih ljudi, nasljedstvo i ostavštine. Ovisnosti i ovladavanje osobnim (primitivnim, animalnim) žudnjama. Tradicionalni vladar 8. kuće je znak ŠKORPION i planet Mars, a moderni vladar Pluton.

9. KUĆA – DALEKA PUTOVANJA, VIŠE OBRAZOVANJE, DUHOVNOST

Integracija prikupljenih informacija u znanje, visoko obrazovanje, „viši“ um, filozofija, etika, psihologija, vjera i religije, druge kulture, inozemstvo, daleka putovanja, strani jezici, pustolovine, proročanstva, vizije, duhovnost, spiritualni rast, Anđeli, odnos s Bogom, potraga za višim smislom. Zovu ju Kuća u kojoj stanuje Bog. Ekspanzija i širenje vidika, sve alternativno (pa i astrologija), vizionarstvo. Pokazuje naše unuke (djecu naše djece, 5. kuća od 5.). Tradicionalni vladar 9. kuće je vatreni znak STRIJELAC i planet Jupiter.

10. KUĆA – AMBICIJA, KARIJERA, DRUŠTVENI STATUS

Naša ambicioznost i prema tome karijera koju gradimo, status, ugled, položaj u društvu, trag koji ostavljamo iza sebe, vrhunac života, slava, priznanja, autoriteti, roditelj (najčešće otac tj. onaj koji donosi novac, skrbi o materijalnim pitanjima i egzistenciji), potreba da budemo viđeni i priznati od strane društva. U duhovno razvijenih ljudi označava ispunjenje Plana Duše, ispunjenje viših duhovnih ciljeva kao službu na kolektivnoj razini. Postizanje Majstorstva. Tradicionalni vladar 10. kuće je zemljani znak JARAC i planet Saturn.

11. KUĆA – PRIJATELJI, ISTOMIŠLJENICI, HUMANOST

Od koga i na koji način primamo ljubav (uzimanje), naša šira i duhovna obitelj, naši prijatelji, grupe istomišljenika, udruženja i razne organizacije kojima pripadamo (od sportskih, preko političkih do duhovnih….), društveni, humanitarni rad, znanost, istraživanja, moderno i izumi, ali i naše nade, snovi, želje, ideali. Kolektivna svijest. Tradicionalni vladar 11. kuće je zračni znak VODENJAK i planet Saturn, a moderni vladar je Uran.

12. KUĆA – NESVJESNO, PODSVIJEST, INTUICIJA

Prošli životi, karma i nesvjesno, naše mentalno zdravlje, vrijeme prije rođenja (maternica), sve što smo potisnuli u nas (zaboravili), sve što je zatvoreno ili skriveno: zatvoreni prostori poput bolnica, samostana i zatvora, tajnih društva, kultova i podzemlje. Skriveni neprijatelji, ljubavnici, poslovi, ali i naša skrivena snaga i slabosti, iluzije, ovisnosti, bjegovi. Pokazuje kuda bježimo i na koji način se žrtvujemo, naša ograničenja i gubitke. Zovu ju Dolina suza, jer predstavlja one koje smo izgubili, naše žrtve, sve što radimo „protiv“ sebe. Potreba povlačenja, samoizolacije, kontemplacije, rastakanja ega. Tradicionalni vladar 12. kuće je znak RIBA i planet Jupiter, a moderni vladar Neptun. 

D.) PAROVI KUĆA (osi kuća)

Kuće uvijek promatramo u paru, one dvije koje se nalaza na suprotnoj osi, jer jedna nadopunjuje drugu.

1. kuća – 7. kuća = OS SUSRETANJA

1. kuća opisuje osobu, njenu individualnost i interese, dok 7. govori o tome koliko je sposobna dijeliti te interese s drugima (bilo partnerom bilo javnošću) i učiti od drugih, kroz sustav ogledala

2. kuća – 8. kuća = OS POSJEDOVANJA

2. kuća govori o materijalnoj i financijskoj stabilnosti i sigurnosti posjedovanjem novaca ili stvari, dok 8. kuća govori o načinu davanja, dijeljenja, otpuštanja materijalnog i spoznaji njegove prolaznosti

3. kuća – 9. kuća = OS MIŠLJENJA

3. kuća govori o načinu prikupljanja i distribuiranja informacija, dok 9. kuća donosi zapravo mudrost integriranja informacija u znanje te njegovu primjenu u životu

4. kuća – 10. kuća = OS RAZVOJA (INDIVIDUALNOSTI)

4. kuća govori o sustavu vrijednosti kroz izgradnju osobnih temelja, kroz obitelj, te o potrebi da budemo viđeni i priznati u okrilju doma, dok 10. kuća govori o gradnji javnih, društvenih temelja, kroz individualno ostvarenje putem karijere i/ili o potrebi priznanja društva

5. kuća – 11. kuća = OS LJUBAVI (VEZA)

5. kuća govori o ljubavi koju osjećamo i dajemo te vlada pojedinačnim stvaralačkim potencijalima i kreativnošću pojedinca, dok 11. kuća ukazuje na ljubav koju dobivamo te na potrebu svjesne suradnje s drugim ljudima, prijateljima, istomišljenicima, kolektivom

6. kuća – 12. kuća = OS EGZISTENCIJE (SLUŽENJA)

6. kuća opisuje praktično služenje i samožrtvovanje, brigu ili iscjeljenje drugih 1 na 1, dok je 12. kuća služenje ili iscjeljivanje na većem, kolektivnom nivou kroz religijske ili duhovne aspekte

E.) Podjela na 3 dijela horoskopa

Podjela na 3 dijela horoskopa otkriva kako se odnosimo prema životu.

1. OSOBNE KUĆE (1., 2., 3., 4.)

• govore o tome da moramo upoznati sebe, svoje talente, sustave vrijednosti, način komunikacije i učenja te spoznati naša programiranja koja nosimo iz djetinjstva i koja nas ograničavaju u odnosima prema drugim ljudima

2. DRUŠTVENE KUĆE (5., 6., 7., 8.)

• opisuju naše odnose s drugim ljudima, koje koristimo kao ogledala i sustave projekcija, da bismo se iscijelili što više, pronašli naš smisao i svrhu u ovom životu, transformirali se u bolja bića te narasli što više u svijesti

3. KOLEKTIVNE KUĆE (9., 10., 11., 12.)

• opisuju naš daljnji razvoj svjesnosti i otkrivaju naš odnos prema duhovnosti, Bogu, Univerzumu.

Svi mi u našim životima prolazimo razvojne procese, kroz četiri stupnja - najprije na materijalnom (fizičkom), pa mentalnom, zatim emotivnom i na kraju na duhovnom planu (kroz sve naše inkarnacije). Najprije uvijek dolazi neki poticaj, impuls stvaranja i kretanja, zatim fiksiranje odnosno uživanje u stvorenom, da bi se na kraju javila potreba i spoznaja o mogućnosti stvaranja nečeg još većeg, boljeg, i time proces kreće ispočetka. Stvaralačka snaga i potreba evolucije našeg bića leži u temeljima svakog stvaranja, a odvija se slijedećim ritmom: impuls, postizanje, očuvanje, vrednovanje, uživanje ili kritika (nezadovoljstvo stvorenim), novo razmišljanje, impuls i ponovno stvaranje. Kroz ovo ciklično kretanje životom omogućene su stalne promjene, razvoj i sazrijevanje svakog bića.

F.) Podjela prema elementu

 

Mi, sve oko nas, pa tako i naš horoskop stvoreno je od energije i 4 elementa: vode, vatre, zemlje i zraka, a sve zajedno objedinjuje element etera. O tome ćemo detaljno učiti u idućem poglavlju o znakovima, samo je važno sada da upamtite da postoji podjela kuća prema elementima.

Vatrene kuće - KUĆE ŽIVOTA (1., 5. i 9.)

Zovu se vatrene jer njima prirodno vladaju vatreni znakovi:

• 1. kuća (ovan) = tijelo

• 5. kuća (lav) = duša, iskra u nama

• 9. kuća (strijelac) = viši um

Element vatre povezuje se sa sveprožimajućim DUHOM, čiji je nagon samoizražavanje, pa ove kuće nazivamo još i TROJSTVO DUHA:

• u 1. kući se rađa život i ona pokazuje naš početak (tijelo), te sukladno njemu sve naše početke u životu (ovisno o znaku Asc - sa strahom, hrabro, impulzivno, oprezno, s odmakom, polako, euforično,.…)

• u 5. kući prepoznajemo vatreni duh ljubavi i iskru koja daje snagu i životnost našem daljnjem postojanju (duša)

• u 9. kući prepoznajemo iskru duhovnosti i pronalazimo dublji smisao našeg postojanja (duh), shvaćamo da smo mi dio veće cjeline postojanja

Ljudi koji imaju mnogo planeta u vatrenim kućama puni su inspiracije, elana, aktivni su, energični i dinamični u životu, entuzijastični, optimistični, iniciraju stvari i događaje, pionirskog i takmičarskog su duha i imaju veliku motivacijsku snagu (kako za sebe, tako i za druge).

Zemljane kuće - KUĆE VRIJEDNOSTI (2., 6. i 10.)

Zovu se zemljane jer njima prirodno vladaju zemljani znakovi:

• 2. kuća (bik) = imovina, materijalno

• 6. kuća (djevica) = posao, vještine

• 10. kuća (jarac) = priznanje, karijera

Element zemlje je zgusnut u konkretne oblike materijalne egzistencije, pa ove kuće nazivamo još i TROJSTVO MATERIJE:

• 2. kuća ukazuje na našu potrebu za materijalnom i financijskom sigurnošću i stabilnošću, fokus je na imovinu i imetak koje bismo željeli posjedovati

• u 6. kući se naš rad (sposobnosti, znanja i vještine) uspoređuju s radom drugih ljudi, a i naše tijelo zahtijeva pažnju da ne pregorimo

• u 10. kući su sadržani konkretni rezultati udruženih želja za posjedovanjem i našeg uloženog rada da bismo želje i potrebe ostvarili, pa su prema uloženom naporu vidljivi konkretni rezultati našeg života (nagrada sukladna trudu).

Ljudi koji imaju mnogo planeta u zemljanim znakovima su stabilni, promišljeni, uporni, postojani i predstavljaju stup temeljac svojih životnih zajednica i obitelji. Njihovi pogledi na život, kao i profesionalne sklonosti su konkretni i praktični.

Zračne kuće - KUĆE ODNOSA (3., 7. i 11.)

Zovu se zračne kuće jer njima prirodno vladaju zračni znakovi:

• 3. kuća (blizanci) = uža rodbina, susjedi

• 7. kuća (vaga) = bliske veze, partneri

• 11. kuća (vodenjak) = prijatelji

Element zraka ima sposobnost sagledavanja sebe i drugih, s distance, objektivno; u početku odijeljeni, na kraju uspostavljanjem jedinstvenih veza s okolinom, pa se kuće zraka nazivaju još TROJSTVO ODNOSA:

• u 3. kući učimo komunicirati i tako uspostavljati veze s najbližom okolinom, u njoj su ljudi koje ne biramo (braća, uža rodbina, susjedi, okruženje u školi)

• u 7. kući, komuniciramo s bliskim ljudima kroz perspektivu zajedništva i učimo komunicirati kroz sustav ogledanja u drugima (tu spadaju ljudi koje sami biramo za neposredne partnere, vezano uz naše emocije)

• u 11. kući energija se stabilizira i dijeli s grupom istomišljenika, koji imaju slične interese s nama, pa smo zato i bili privučeni njima (tu spadaju ljudi koje također sami biramo, ali sada na temelju zajedničkih interesa i načina razmišljanja, te naše srodne duše).

Ljudi koji imaju mnogo planeta u zračnim znakovima nisu previše sentimentalni, racionalni su i nemaju problema s donošenjem odluka u životu. Kroz život ih nosi logika, razum, um, objektivnost, inteligencija, racionalizacija i neophodni su drugim ljudima, pogotovo onima s previše vode ili vatre u natalu.

Vodene kuće - KUĆE ZAVRŠETAKA (4., 8. i 12.)

Zovu se vodene kuće jer njima prirodno vladaju vodeni znakovi:

• 4. kuća (rak) = kraj fizičkog tijela

• 8. kuća (škorpion) = oslobađanje duše, smrt

• 12. kuća (ribe) = rezultat životnog puta

Element vode uvijek ima veze s dubinom emocija i osjećajima, intuicijom, ali je usko povezan i s prošlošću, pa se naziva TROJSTVO DUŠE:

• u 4. kući učimo svoj prvi emotivni kontakt i prema atmosferi odrastanja se stvaraju naši budući obrasci emotivnog ponašanja, ali pokazuje i način vraćanja sebi i završetak našeg života (tijela)

• u 8. kući dalje razvijamo ili transformiramo te emotivne obrasce reagiranja, kroz odnose s drugim ljudima i učimo se sjedinjenju i prepuštanju kroz seksualne odnose (kroz svojevrsna mala umiranja i rađanja)

• u 12. kući, nakon sjedinjenja s drugim ljudima, izrastamo u duhovno jedinstvo sa svima, na kolektivnoj razini, sjedinjujemo se u cjelinu s cijelim svijetom, čiji smo neodvojivi dio (12. kuća opisuje „filozofsku“ smrt, odnosno rezultate puta koji smo odabrali živjeti).

Ljudi koji imaju mnogo planeta u vodenim znakovima izrazito su senzitivni, osjećajni, empatični, intuitivni. Imaju sposobnost psihoanalitičkog rada s drugima, jer osjećaju dubinu tuđih emocija. Vodene kuće opisuju dubinu naše Duše i način na koji ćemo otići s ovog svijeta (nitko ne može reći kada će to biti, jer duša sama to bira, ali može se vidjeti kako).

G.) Podjela prema kvaliteti (dinamici)

Svaki od elemenata se može izražavati u tri kvalitete: kardinalne, fiksne ili promjenjive i prema kvaliteti kuće dijelimo na:

a) KUTNE KUĆE (1., 4., 7., 10.)

• odgovaraju kardinalnim znakovima (ovan, rak, vaga, jarac), odnosno kutovima horoskopa (AC, IC, DC, MC)

• kardinalni znakovi izražavaju se kao aktivna, centrifugalna, prema vani zračeća energija koja poduzima akciju u određenom smjeru, pa su to područja života aktiviranja energije i planeti u kardinalnim kućama imaju veliku snagu za iniciranje, kreiranje, izražavaju se slobodno i bez velikog promišljanja započinju nešto novo

b) SLJEDUJUĆE KUĆE (2., 5., 8., 11.)

• odgovaraju fiksnim znakovima (bik, lav, škorpion, vodenjak), a zovu se sljedujuće jer slijede kutne kuće

• fiksni znakovi se izražavaju kao centripetalna vrste energije, okrenuta prema sebi, prema unutra i planeti u sljedujućim kućama nemaju toliku snagu pokretanja kao oni u kutnim kućama, ali pružaju veliku stabilnost, sigurnost, upornost i ustrajnost

c) PADAJUĆE KUĆE (3., 6., 9., 12.)

• odgovaraju promjenjivim znakovima (blizanci, djevica, strijelac, ribe)

• ove kuće nemaju tolike mogućnosti za pokretanje akcije kao kutne kuće, niti pružaju stabilnost kao fiksne kuće, ali su planeti u njima najprilagodljiviji, fleksibilni i slažu se s drugim planetima te služe distribuiranju i preusmjeravanju energije

SAŽETAK

Čovjek je socijalno biće koje treba povezanost i interakciju s okolinom, da bi kroz nju mislio, osjećao, djelovao i konačno kroz vlastita iskustva rastao u svijesti. Rođenjem dolazimo na svojevrsnu pozornicu, na kojoj već postoje mnogi drugi glumci, koji igraju svoju predstavu života i kojima se moramo, u ovoživotnim uvjetima, prilagoditi sa svime što nosimo iz prošlih života. Dakle, osim naše osobne karme nosimo još i karmu predaka te karmu prostora na koji smo se odlučili inkarnirati. Naša okolina uvijek iznova utječe na nas, kao što i mi utječemo na nju od trenutka našeg rođenja.

Ta međudjelovanja uvijek idu u oba smjera i vrlo su kompleksna, i zato analiza kuća odnosno područja života nije tako jednostavna i obuhvaća sintezu svega naučenog. Osim znakova, planeta i aspekata, kuće su vrlo značajne jer daju odgovor na kojem se području života nešto dešava.

Kuće uvijek analiziramo :

• gledajući znakove u kojima se nalaze vrhovi kuća našeg horoskopa, koji je vladar tih znakova, gdje se on u natalu nalazi i naravno u kakvim je on odnosima (aspektima) s drugim planetima

• gledajući koji znak i planet prirodno vladaju određenom kućom, gdje se planet vladar te kuće nalazi u natalnoj karti i kakve aspekte radi s drugim planetima

• ako kuća počinje u jednom znaku, a završava u drugom, u analizi nam dodatno pomažu karakteristike tog drugog znaka i njegovog vladara

• gledajući utjecaj planeta koje su smještene u tim kućama i njihove aspekte s drugim planetima

Prazne kuće su kuće u kojima nema nijednog planeta

• to ne znači da u tim kućama nema dešavanja ili da su manje važna područja našeg života;  gledamo znak u kojem takva kuća počinje, jer on utječe na nju te  gledamo vladara te kuće (npr. prazna je 2. kuća koja počinje u ovnu, njezin je vladar Mars, pa tražimo u kojoj se on kući nalazi i kakve aspekte on radi s drugim planetima - ta kuća i znak u kojem se Mars natalno nalazi pokazuju indirektan utjecaj na naš stav prema materijalnom i financijama, odnosno našem sustavu vrijednosti)

 

Nakrcane kuće su kuće u kojima se nalaze tri ili više planeta 

• nezgodno je kada se zajedno, u aspektu tzv. stelija nalaze planete različite naravi koje se suprotstavljaju jedna drugoj 

• to područje života često postaje područje napetosti i borbe, ono nam je važno za svladati neka učenja i zato smo tu i dobili mnoštvo planetarnih pomoći i izazova

• to područje života treba posebno analizirati: tada uvijek gledamo koji planet je „jači“ tj. koji ima veći utjecaj (da li je vladar tog polja, da li je u usponu ili padu i sl. )

 

Planet dakle uvijek utječe na:

• na kuću u kojoj se nalazi

• na kuću koja počinje u znaku kojim taj planet prirodno vlada i

• na eventualnu kuću koja se nastavlja na kuću u kojoj počinje znak kojim on vlada (npr. Merkur se natalno nalazi u trećoj kući, tu je jak jer njom prirodno vlada i daje svoje najbolje osobine, vezano uz stalno učenje i komunikaciju, no budući da on prirodno vlada i blizancima i djevicom, imati će utjecaj i na ona područja života koja simboliziraju kuće koje počinju u natalu u djevici i blizancima)

• ponekad se događa da se planet nalazi na prijelazu kuća tj. samom kraju jedne odnosno na samom ulazu u drugu kuću, i tu postoje različita mišljenja različitih astrologa:

 - većina astrologa se slaže s tvrdnjom da planet utječe na oba područja života, s time da ima manji utjecaj na kuću iz koje „izlazi“, a puno jači na kuću u koju se tek sprema „zakoračiti“ 

- planet najjači utjecaj ima na kuću kada se već nalazi u njoj i kreće se ka njezinoj sredini, nakon sredine polako opada njegov utjecaj

• ukoliko se planet nalazi u svojoj prirodnoj kući (domicilu) te u znaku ili kući egzaltacije (sporedni domicil) daje sve od sebe, njegova se energija i snaga odražava na najbolji mogući način (i obrnuto, ukoliko se nalazi u izgonu ili padu, dati će svoje lošije osobine )

Postoje i tzv. Kuće radosti planeta, Sunce je posebno radosno u 9. kući, Mjesec u 3. kući, Merkur u 1. kući, Venera u 5. kući, Mars u 6. kući, Jupiter u 11. kući te Saturn u 12. kući 

Umetnuti (ili ukliješteni) znakovi se nalaze u ekstremno širokim kućama (npr. vrh druge kuće počinje u djevici, a završava u škorpionu, pa se u drugoj kući nalaze zapravo tri znaka; počinje u djevici, pa slijedi umetnuta vaga (u vagi i suprotno naravno ovnu ne počinje nijedna kuća) i završava u škorpionu gdje ujedno počinje slijedeća treća kuća

• ovdje opet postoje različita mišljenja astrologa, neki smatraju tu kuću izuzetno važnom, naročito ako se u njoj nalazi neki planet, neki smatraju da smo nesvjesni njezinog utjecaja u životu, a neki govore da tek u kasnijim godinama možemo ostvariti puni potencijal i učenja te kuće 

Derivatne ili izvedene kuće odnosno kuće unutar kuća govore o tome da se značenja kuća mogu proširiti lociranjem drugih ljudi unutar našeg horoskopa (o tome je mnogo pisao Mile Dupor)

sustav izvedenih kuća se sastoji u tome da se ciklus kuća promatra kao krug (cjelina) bez početne točke, tj. početna točka može biti svaka kuća

izvedena značenja te kuće primjenjuju se na predmet odabran za osnovu derivacije bilo koje osobe

Ispod je tablica sažetih ključnih riječi za kuće, a od iduće lekcije krećemo detaljnije o znakovima i planetima, i vrlo brzo ćete samo moći napraviti cijelu sintezu vaše karte.